CSE: WBIO
Last: 0.29
Change: 0
Vol: 20,500

Zespół

Ewa Maria Żak, mgr farm.

Dyrektor ds. klientów strategicznych

Farmaceutka z ponad 20-letnim doświadczeniem w badaniach klinicznych produktów leczniczych w następujących wskazaniach: onkologia, hematologia, pediatria, kardiologia, diabetologia oraz w badaniach klinicznych wyrobów medycznych. Brała udział w organizacji i prowadzeniu badań klinicznych fazy I-IV. Ma doświadczenie we współpracy z Europejską Agencją Leków w zakresie procedury Scientific Advice oraz nadawania statusu leku sierocego (ang. Orphan Drug Designation), a także procedury rejestracji centralnej.

Doświadczenia zdobywała także w opracowywaniu dokumentacji rejestracyjnej dla agencji rejestracyjnych, w tym: EMA, FDA oraz Japońskiej Agencji Medycznej PMDA.

Specjalistka w zakresie chemicznej technologii leku oraz formulacji substancji leczniczych.

Dowiedz się więcej [+]

Marek Sipowicz, dr n. med.

Dyrektor Medyczny

Doktor medycyny z ponad 20-letnim doświadczeniem w prowadzeniu badań klinicznych w takich dziedzinach jak onkologia (hematologia i guzy lite), neuropsychiatria, cukrzyca i medycyna sercowo-naczyniowa. Specjalista ginekolog wykształcony w Polsce, z ukończony stażem podoktorskim w Narodowym Instytucie Raka w Bethesda, w USA.

Wyjątkowo ceniony specjalista w branży farmaceutycznej. Podczas swojej kariery odpowiedzialny za uruchamianie i zarządzanie globalnymi badaniami klinicznymi fazy I-IV, w tym badaniami nad śmiertelnością na dużej populacji chorych; przez ponad 20 lat na stanowiskach dyrektorskich w Servier, międzynarodowej firmie farmaceutycznej, pełniąc funkcję Dyrektora ds. operacji klinicznych (w onkologii) we Francji oraz Dyrektora ds. badań klinicznych w Australii.

Dowiedz się więcej [+]

Adam Szpała, mgr inż.

Kierownik Zapewnienia Jakości

Biotechnolog z niemal 20 letnim doświadczeniem w Zapewnieniu Jakości w dziedzinie produkcji sterylnej, syntezy chemicznej, badań i rozwoju oraz badań klinicznych i przedklinicznych. Posiada doświadczenie w przygotowaniu oraz prowadzeniu inspekcji dla większości agencji regulatorowych jak m.in. Europejska Agencja Leków, Amerykańska Federacja ds Żywności i Leków czy Japońska PMDA. Zaangażowany w stworzenie i utrzymywanie systemów Zapewnienia Jakości w dziedzinie Dobrej Praktyki Klinicznej oraz Dobrej Praktyki Wytwarzania

Dowiedz się więcej [+]

Jarosław Antosik, mgr inż.

Kierownik ds. planowania produkcji

Biotechnolog-Inżynier z 20 letnim stażem w opracowywaniu, optymalizacji i transferze technologii. Przeszkolony i doświadczony w produkcji, prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych, kwalifikacji linii produkcyjnych i walidacji procesowej. Autor 20 biotechnologii opracowywanych w skali laboratoryjnej, półtechnicznej i produkcyjnej (GMP).

Dowiedz się więcej [+]

Agnieszka Czyżewska-Buczyńska, dr n. med.

Specjalistka ds. Zapewniania Jakości

Biolożka z doświadczeniem w obszarze biologii medycznej, immunologii i medycyny sercowo-naczyniowej. Badaczka w projektach badawczo-rozwojowych. Członkini zespołu w projektach badań klinicznych faz I-III, w których pełniła różne funkcje - Kierowniczki projektu, Koordynatorki badań, Farmaceutki, Koordynatorki Laboratorium i Technika Laboratoryjnego. Projekty te dotyczyły takich dziedzinach, jak: onkologia, reumatologia, kardiologia, urologia, diabetologia, psychiatria i chirurgia naczyniowa. Autorka i współautorka publikacji i doniesień konferencyjnych. Laureatka nagrody im. A. Gudzowatego dla młodych naukowców.
 

Dowiedz się więcej [+]

Katarzyna Derwińska, dr n. tech.

Kierownik Zarządzający Projektu WPD101

Chemiczka z doświadczeniem w dziedzinie chemii analitycznej, genetyki człowieka, biotechnologii i opracowywania nowych leków. Była zaangażowana we wdrażanie technologii mikromacierzy CGH w diagnostyce klinicznej. Brała także udział w kilku projektach badawczo-rozwojowych dofinansowanych z fuduszy Unii Eueopejskiej oraz polskie instytucje finansujące. Ponadto w latach 2013-2018 r.pełniła funkcję lidera zespołu w projekcie badań nad lekiem na raka mózgu dofinansowanym z funduszy Unię Europejskiej pt.: „Innowacyjna terapia złośliwych nowotworów mózgu”. Jest autorką 28 publikacji oraz kilku doniesień konferencyjnych. Ponadto jest posiadaczką certyfikatu PRINCE2 oraz doświadczoną managerką zarówno projektów w dziedzinie badań i rozwoju, jak i  projektów komercyjnych. Ma także doświadczenie w działaniach związanych z upowszechnianiem wyników projektów.

Dowiedz się więcej [+]

Katarzyna Suchoszek, dr n. biol.

Kierownik Zarządzający Projektu WPD104

Biotechnolożka, biochemiczka i menedżerka z 14-letnim doświadczeniem w zarządzaniu projektami rozwojowymi nowych produktów z segmentu OTC i wdrażaniu innowacyjnych technologii w obszarze produkcyjnym, w tym współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej. Posiada doświadczenie w zarządzaniu pionami Badań i Rozwoju, Kontroli Jakości i Zapewnienia Jakości. Przez wiele lat była wiceprezesem i prezesem stowarzyszenia Krajowa Rada Suplementów i Odżywek, z ramienia którego odpowiedzialna była m.in. za kontakty z organami regulatorowymi na poziomie krajowym jak i unijnym oraz wdrożenie pierwszej w Polsce i Europie autoregulacji w zakresie reklamy suplementów diety.

Dowiedz się więcej [+]

Magdalena Ozga, dr n. chem.

Specjalistka ds. Laboratorium

Liderka pierwszego etapu projektu WPD101 w zakresie produkcji i oczyszczania białek.

Biochemiczka z doświadczeniem w obszarze biologii molekularnej, biochemii technicznej, biologii komórki oraz enzymologii. Doktorat z chemii w zakresie enzymologii, produkcji białek HIT, oczyszczania i mechanizmów reakcji katalizowanych przez białka został nagrodzony przez radę naukową Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk. Po doktoracie odbyła roczne stypendium poświęcone inhibitorom specyficznym dla N-metylotransferaz histonowo-argininowych w IGBMC, w grupie prof. J. Cavarelli w Strasburgu (Francja). Magister biotechnologii, studentka programu wymiany na Universitaet fuer Bodenkultur w Wiedniu. Autorka i współautorka publikacji i doniesień konferencyjnych.

Dowiedz się więcej [+]

Angelika Kaczyńska, dr n. biol.

Specjalistka ds. Laboratorium

Liderka Laboratorium w zakresie badań in vitro

Wykwalifikowana biotechnolożka i biolożka molekularna z doświadczeniem w obszarze biologii komórek nowotworowych, szlaków sygnałowych oraz mechanizmów śmierci komórek. Uczestniczka licznych warsztatów w zakresie biologii molekularnej i biologii komórki. Kierowniczka projektu obejmującego dwa granty dla młodych naukowców. Autorka i współautorka licznych publikacji, doniesień konferencyjnych oraz zgłoszeń patentowych. Laureatka nagrody InnoDoktorant, Wychowawcy dla elity, nagrody im. Jerzego Masłowskiego oraz Stypendium współfinansowanego przez Federację Rosyjską i UNESCO.

Dowiedz się więcej [+]

Marcin Mielecki, dr n. biol.

Specjalista ds. laboratorium

Biochemik, specjalista w zakresie białek i związków bioaktywnych. Wykwalifikowany badacz w zakresie biosyntezy białek rekombinowanych w prokariotycznych i eukariotycznych systemach ekspresyjnych, ich oczyszczania oraz charakterystyki strukturalnej i funkcjonalnej. Doświadczony w profilowaniu bioaktywności związków małocząsteczkowych za pomocą testów enzymatycznych i komórkowych w celu identyfikacji ich mechanizmów działania. Praktyk w zakresie klasycznej bioinformatyki strukturalnej i wnioskowania na podstawie obliczeń molekularnych. Zaangażowany w rozwój białkowych elektrochemicznych bioczujników opartych na rozpoznawaniu molekularnym w celu poszukiwania ligandów małocząsteczkowych.

Dowiedz się więcej [+]

Radosław Borowski, mgr

Specjalista ds. laboratorium

Biotechnolog z doświadczeniem w obszarze biochemii i biologii białek. Ma praktykę w zakresie ekspresji i oczyszczania białek, biologii strukturalnej oraz metod biofizycznych i bioinformatycznych. Stypendysta programu Marii Skłodowskiej-Curie dla młodych naukowców realizowanego w Instytucie Fizyki Chemicznej „Rocasolano” CSIC w Madrycie.

Dowiedz się więcej [+]

Krzysztof Woźniak, Prof. dr hab. n. chem.

Ekspert w zakresie chemii strukturalnej

Chemik z wybitnym doświadczeniem w chemii fizycznej i teoretycznej, ze szczególnym uwzględnieniem krystalochemii. Ekspert w dziedzinie badań eksperymentalnych gęstości ładunku w kryształach związków organicznych, nieorganicznych i minerałów, polimorfizmu i interakcji w substancjach farmaceutycznych, związkach supramolekularnych i katalizatorze, a także metodologicznych aspektów rozpraszania promieniowania rentgenowskiego i dyfrakcji neutronów. Autor i współautor ponad 350 publikacji, 70 wykładów gościnnych oraz ponad 50 doniesień konferencyjnych. Laureat licznych nagród i wyróżnień, w tym: Nagrody Rektora Uniwersytetu Warszawskiego za osiągnięcia naukowe i edukacyjne, Nagrody Prezesa Rady Ministrów za wybitną habilitację oraz Nagrody Polskiej Akademii Nauk w dziedzinie chemii.

Profesor wizytujący w grupie prof. C. Lecomte'a na Uniwersytecie H. Poincare w Nancy we Francji. Na jego doświadczenie zawodowe składają się m.in.:

  • pobyt naukowy w grupie prof. W. Jonesa na Wydziale Chemii Uniwersytetu w Cambridge (Wielka Brytania - 2014),
  • uczestnik 21. Konferencji Solvay w dziedzinie chemii, w obszarze maszyn molekularnych (2007),
  • członkostwo w Europejskim Stowarzyszeniu ChemPubSoc (od 2015 r

W ostatnich latach laureat kilku nagród krajowych i uniwersyteckich za zaangażowanie w nauczanie i doskonałość akademicką, m.in. Nagrody im. Prof. W. Świętosławskiego przyznanej przez Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Chemicznego w 2018 r. oraz Nagrody im. Prof. W. Świętosławskiego przyznanej przez Wydział Chemii UW.

Dowiedz się więcej [+]

Maria Górna, dr n. biol.

Ekspert

Biolożka strukturalna i molekularna z doświadczeniem w obszarze medycyny molekularnej, w zakresie: odporności wrodzonej, onkologii, rzadkich chorób dziecięcych, chorób zakaźnych i autoimmunologicznych.

Ekspertka w zakresie badań strukturalnych, w badaniach struktury i funkcji białek oraz w testach interakcji białko-ligand.

Specjalistka w zakresie:

  • badań mechanizmów molekularnych różnych celów leków,
  • interpretacji mutacji występujących u pacjentów,
  • pokonywania oporności na leki przeciwnowotworowe i środki przeciwdrobnoustrojowe,
  • wykorzystania biotechnologii i innowacyjnych metod biologii molekularnej w diagnostyce zakażeń.

Współautorka publikacji w Nature, Nat Immunol, Mol Cell, Am J Hum Genet.

Liderka m.in. projektu FIRST TEAM Fundacji Nauki Polskiej, projektu LIDER realizowanego w ramach Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz grantu H2020-MSCA-IF. Laureatka stypendium Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla młodych wybitnych naukowców. Jest kierowniczką Grupy Biologii Strukturalnej na Uniwersytecie Warszawskim oraz Członkinią Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów Marie Curie przy Komisji Europejskiej.

Dowiedz się więcej [+]

Marcin Ziemniak, dr n. fiz.

Ekspert (Biochemia)

Biochemik z doświadczeniem w obszarze biologii chemicznej i strukturalnej oraz biofizyki molekularnej. Jego główne obszary zainteresowań to badania strukturalne i biochemiczne białek zaangażowanych w UPS (system ubikwityna-proteasom). Wcześniej zaangażowany w badania biochemiczne nad białkami biorącymi udział w metabolizmie mRNA oraz w syntezie analogów nukleotydów. Lider wielu grantów dla młodych naukowców (aktualnie SONATA, realizowany w ramach Narodowego Centrum Badań i Rozwoju). Główny autor i współautor publikacji w Nat Commun., Nat. Struct. Mol. Biol., RNA i innych. Laureat licznych nagród i stypendiów, m.in. stypendium “START” Fundacji Nauki Polskiej i finalista konkursu INTER (FNP), uczestnik i późniejszy opiekun w kilku konkursach iGEM.

Dowiedz się więcej [+]

Subskrybuj nasz Newsletter