CSE: WBIO
Last: 0.07
Change: 0.01
Vol: 7,259

Zespół

Ewa Maria Żak, mgr farm.

Dyrektor ds. klientów strategicznych

Farmaceutka z ponad 20-letnim doświadczeniem w badaniach klinicznych produktów leczniczych w następujących wskazaniach: onkologia, hematologia, pediatria, kardiologia, diabetologia oraz w badaniach klinicznych wyrobów medycznych. Brała udział w organizacji i prowadzeniu badań klinicznych fazy I-IV. Ma doświadczenie we współpracy z Europejską Agencją Leków w zakresie procedury Scientific Advice oraz nadawania statusu leku sierocego (ang. Orphan Drug Designation), a także procedury rejestracji centralnej.

Doświadczenia zdobywała także w opracowywaniu dokumentacji rejestracyjnej dla agencji rejestracyjnych, w tym: EMA, FDA oraz Japońskiej Agencji Medycznej PMDA.

Specjalistka w zakresie chemicznej technologii leku oraz formulacji substancji leczniczych.

Dowiedz się więcej [+]

Marek Sipowicz, dr n. med.

Dyrektor Medyczny

Doktor medycyny z ponad 20-letnim doświadczeniem w prowadzeniu badań klinicznych w takich dziedzinach jak onkologia (hematologia i guzy lite), neuropsychiatria, cukrzyca i medycyna sercowo-naczyniowa. Specjalista ginekolog wykształcony w Polsce, z ukończony stażem podoktorskim w Narodowym Instytucie Raka w Bethesda, w USA.

Wyjątkowo ceniony specjalista w branży farmaceutycznej. Podczas swojej kariery odpowiedzialny za uruchamianie i zarządzanie globalnymi badaniami klinicznymi fazy I-IV, w tym badaniami nad śmiertelnością na dużej populacji chorych; przez ponad 20 lat na stanowiskach dyrektorskich w Servier, międzynarodowej firmie farmaceutycznej, pełniąc funkcję Dyrektora ds. operacji klinicznych (w onkologii) we Francji oraz Dyrektora ds. badań klinicznych w Australii.

Dowiedz się więcej [+]

Katarzyna Suchoszek, dr n. biol.

Dyrektor ds. Rozwoju

Biotechnolożka, biochemiczka i menedżerka z 14-letnim doświadczeniem w zarządzaniu projektami rozwojowymi nowych produktów z segmentu OTC i wdrażaniu innowacyjnych technologii w obszarze produkcyjnym, w tym współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej. Posiada doświadczenie w zarządzaniu pionami Badań i Rozwoju, Kontroli Jakości i Zapewnienia Jakości. Przez wiele lat była wiceprezesem i prezesem stowarzyszenia Krajowa Rada Suplementów i Odżywek, z ramienia którego odpowiedzialna była m.in. za kontakty z organami regulatorowymi na poziomie krajowym jak i unijnym oraz wdrożenie pierwszej w Polsce i Europie autoregulacji w zakresie reklamy suplementów diety.

Dowiedz się więcej [+]

Agnieszka Czyżewska-Buczyńska, dr n. med.

Dyrektor ds. Operacyjnych, Kierownik Zarządzający Projektu WPD104

Biolożka z doświadczeniem w obszarze biologii medycznej, immunologii i medycyny sercowo-naczyniowej. Badaczka w projektach badawczo-rozwojowych. Członkini zespołu w projektach badań klinicznych faz I-III, w których pełniła różne funkcje - Koordynatorki Laboratorium, Farmaceutki, Koordynatorki badań oraz Kierowniczki projektu. Projekty te dotyczyły takich dziedzinach, jak: onkologia, reumatologia, kardiologia, urologia, diabetologia, psychiatria i chirurgia naczyniowa. Autorka i współautorka publikacji i doniesień konferencyjnych. Laureatka nagrody im. A. Gudzowatego dla młodych naukowców.

Dowiedz się więcej [+]

Magdalena Piekoś, mgr inż.

Kierownik ds. Zapewnienia Jakości

Inżynier Technologii Chemicznej z ponad 15 letnim doświadczeniem w przemyśle farmaceutycznym w obszarach: zapewnienia jakości, badań i rozwoju, produkcji oraz technologii pełniąc funkcję m.in. Dyrektora ds. Rozwoju i Technologii, Managera Produkcji czy Inżyniera ds. Zapewnienia Jakości. Posiada duże doświadczenie w wytwarzaniu produktów leczniczych oraz suplementów diety, w postaci stałych form produktów, w tym w transferze technologii i walidacji procesowej leków generycznych. Brała udział we wdrażaniu i transferze nowych technologii - od pomysłu po finalizacje projektu, produktów leczniczych OTC oraz wyrobów medycznych, również w projektach finansowanych z funduszy Unii Europejskiej. Uczestniczyła w rozwijaniu systemów zarządzania jakością w oparciu o standardy: GMP, GHP oraz wytyczne określone w systemie HACCP i normach: ISO 9001, 13485 i 22000. Posiada Certyfikaty Zarządzania Projektami: PRINCE2® Practitioner i IPMA oraz Zarządzania Ryzykiem - Management of Risk Foundation i Zarządzania Zmianą - Change Management Foundation. Naukowo jest zainteresowana kwestiami zarządzania jakością oraz strategiami ich wdrażania.

Dowiedz się więcej [+]

Katarzyna Derwińska, dr n. tech.

Lider Badań Przedklinicznych i Klinicznych, Kierownik Zarządzający Projektu WPD101

Chemiczka z doświadczeniem w dziedzinie chemii analitycznej, genetyki człowieka, biotechnologii i opracowywania nowych leków. Była zaangażowana we wdrażanie technologii mikromacierzy CGH w diagnostyce klinicznej. Brała także udział w kilku projektach badawczo-rozwojowych dofinansowanych z fuduszy Unii Eueopejskiej oraz polskie instytucje finansujące. Ponadto w latach 2013-2018 r.pełniła funkcję lidera zespołu w projekcie badań nad lekiem na raka mózgu dofinansowanym z funduszy Unię Europejskiej pt.: „Innowacyjna terapia złośliwych nowotworów mózgu”. Jest autorką 28 publikacji oraz kilku doniesień konferencyjnych. Ponadto jest posiadaczką certyfikatu PRINCE2 oraz doświadczoną managerką zarówno projektów w dziedzinie badań i rozwoju, jak i  projektów komercyjnych. Ma także doświadczenie w działaniach związanych z upowszechnianiem wyników projektów.

Dowiedz się więcej [+]

Jarosław Antosik, mgr inż.

Kierownik ds. planowania produkcji

Biotechnolog-Inżynier z 20 letnim stażem w opracowywaniu, optymalizacji i transferze technologii. Przeszkolony i doświadczony w produkcji, prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych, kwalifikacji linii produkcyjnych i walidacji procesowej. Autor 20 biotechnologii opracowywanych w skali laboratoryjnej, półtechnicznej i produkcyjnej (GMP).

Dowiedz się więcej [+]

Magdalena Ozga, dr n. chem.

Specjalistka ds. Laboratorium

Liderka pierwszego etapu projektu WPD101 w zakresie produkcji i oczyszczania białek.

Biochemiczka z doświadczeniem w obszarze biologii molekularnej, biochemii technicznej, biologii komórki oraz enzymologii. Doktorat z chemii w zakresie enzymologii, produkcji białek HIT, oczyszczania i mechanizmów reakcji katalizowanych przez białka został nagrodzony przez radę naukową Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk. Po doktoracie odbyła roczne stypendium poświęcone inhibitorom specyficznym dla N-metylotransferaz histonowo-argininowych w IGBMC, w grupie prof. J. Cavarelli w Strasburgu (Francja). Magister biotechnologii, studentka programu wymiany na Universitaet fuer Bodenkultur w Wiedniu. Autorka i współautorka publikacji i doniesień konferencyjnych.

Dowiedz się więcej [+]

Angelika Kaczyńska, dr n. biol.

Specjalistka ds. Laboratorium

Liderka Laboratorium w zakresie badań in vitro

Wykwalifikowana biotechnolożka i biolożka molekularna z doświadczeniem w obszarze biologii komórek nowotworowych, szlaków sygnałowych oraz mechanizmów śmierci komórek. Uczestniczka licznych warsztatów w zakresie biologii molekularnej i biologii komórki. Kierowniczka projektu obejmującego dwa granty dla młodych naukowców. Autorka i współautorka licznych publikacji, doniesień konferencyjnych oraz zgłoszeń patentowych. Laureatka nagrody InnoDoktorant, Wychowawcy dla elity, nagrody im. Jerzego Masłowskiego oraz Stypendium współfinansowanego przez Federację Rosyjską i UNESCO.

Dowiedz się więcej [+]

Marcin Mielecki, dr n. biol.

Specjalista ds. laboratorium

Biochemik, specjalista w zakresie białek i związków bioaktywnych. Wykwalifikowany badacz w zakresie biosyntezy białek rekombinowanych w prokariotycznych i eukariotycznych systemach ekspresyjnych, ich oczyszczania oraz charakterystyki strukturalnej i funkcjonalnej. Doświadczony w profilowaniu bioaktywności związków małocząsteczkowych za pomocą testów enzymatycznych i komórkowych w celu identyfikacji ich mechanizmów działania. Praktyk w zakresie klasycznej bioinformatyki strukturalnej i wnioskowania na podstawie obliczeń molekularnych. Zaangażowany w rozwój białkowych elektrochemicznych bioczujników opartych na rozpoznawaniu molekularnym w celu poszukiwania ligandów małocząsteczkowych.

Dowiedz się więcej [+]

Radosław Borowski, mgr

Specjalista ds. laboratorium

Biotechnolog z doświadczeniem w obszarze biochemii i biologii białek. Ma praktykę w zakresie ekspresji i oczyszczania białek, biologii strukturalnej oraz metod biofizycznych i bioinformatycznych. Stypendysta programu Marii Skłodowskiej-Curie dla młodych naukowców realizowanego w Instytucie Fizyki Chemicznej „Rocasolano” CSIC w Madrycie.

Dowiedz się więcej [+]

Marcin Ziemniak, dr n. fiz.

Ekspert (Biochemia)

Biochemik z doświadczeniem w obszarze biologii chemicznej i strukturalnej oraz biofizyki molekularnej. Jego główne obszary zainteresowań to badania strukturalne i biochemiczne białek zaangażowanych w UPS (system ubikwityna-proteasom). Wcześniej zaangażowany w badania biochemiczne nad białkami biorącymi udział w metabolizmie mRNA oraz w syntezie analogów nukleotydów. Lider wielu grantów dla młodych naukowców (aktualnie SONATA, realizowany w ramach Narodowego Centrum Badań i Rozwoju). Główny autor i współautor publikacji w Nat Commun., Nat. Struct. Mol. Biol., RNA i innych. Laureat licznych nagród i stypendiów, m.in. stypendium “START” Fundacji Nauki Polskiej i finalista konkursu INTER (FNP), uczestnik i późniejszy opiekun w kilku konkursach iGEM.

Dowiedz się więcej [+]

Subskrybuj nasz Newsletter