CSE: WBIO
Last: 0.04
Change: 0.00
Vol: 0

Zespół

Marek Sipowicz, dr n. med.

Dyrektor Medyczny

Doktor medycyny z ponad 20-letnim doświadczeniem w prowadzeniu badań klinicznych w takich dziedzinach jak onkologia (hematologia i guzy lite), neuropsychiatria, cukrzyca i medycyna sercowo-naczyniowa. Specjalista ginekolog wykształcony w Polsce, z ukończony stażem podoktorskim w Narodowym Instytucie Raka w Bethesda, w USA.

Wyjątkowo ceniony specjalista w branży farmaceutycznej. Podczas swojej kariery odpowiedzialny za uruchamianie i zarządzanie globalnymi badaniami klinicznymi fazy I-IV, w tym badaniami nad śmiertelnością na dużej populacji chorych; przez ponad 20 lat na stanowiskach dyrektorskich w Servier, międzynarodowej firmie farmaceutycznej, pełniąc funkcję Dyrektora ds. operacji klinicznych (w onkologii) we Francji oraz Dyrektora ds. badań klinicznych w Australii.

Dowiedz się więcej [+]

Katarzyna Suchoszek, dr n. biol.

DYREKTOR DS. OPERACYJNYCH

Biotechnolożka, biochemiczka i menedżerka z 14-letnim doświadczeniem w zarządzaniu projektami rozwojowymi nowych produktów z segmentu OTC i wdrażaniu innowacyjnych technologii w obszarze produkcyjnym, w tym współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej. Posiada doświadczenie w zarządzaniu pionami Badań i Rozwoju, Kontroli Jakości i Zapewnienia Jakości. Przez wiele lat była członkiem zarządu dużej firmy produkcyjnej z branży spożywczo-farmaceutycznej oraz wiceprezesem i prezesem stowarzyszenia Krajowa Rada Suplementów i Odżywek, z ramienia którego odpowiedzialna była m.in. za kontakty z organami regulatorowymi na poziomie krajowym jak i unijnym oraz wdrożenie pierwszej w Polsce i Europie autoregulacji w zakresie reklamy suplementów diety.

Dowiedz się więcej [+]

Magdalena Piekoś, mgr inż.

Kierownik ds. Zapewnienia Jakości

Inżynier Technologii Chemicznej z ponad 15 letnim doświadczeniem w przemyśle farmaceutycznym w obszarach: zapewnienia jakości, badań i rozwoju, produkcji oraz technologii pełniąc funkcję m.in. Dyrektora ds. Rozwoju i Technologii, Managera Produkcji czy Inżyniera ds. Zapewnienia Jakości. Posiada duże doświadczenie w wytwarzaniu produktów leczniczych oraz suplementów diety, w postaci stałych form produktów, w tym w transferze technologii i walidacji procesowej leków generycznych. Brała udział we wdrażaniu i transferze nowych technologii - od pomysłu po finalizacje projektu, produktów leczniczych OTC oraz wyrobów medycznych, również w projektach finansowanych z funduszy Unii Europejskiej. Uczestniczyła w rozwijaniu systemów zarządzania jakością w oparciu o standardy: GMP, GHP oraz wytyczne określone w systemie HACCP i normach: ISO 9001, 13485 i 22000. Posiada Certyfikaty Zarządzania Projektami: PRINCE2® Practitioner i IPMA oraz Zarządzania Ryzykiem - Management of Risk Foundation i Zarządzania Zmianą - Change Management Foundation. Naukowo jest zainteresowana kwestiami zarządzania jakością oraz strategiami ich wdrażania.

Dowiedz się więcej [+]

Angelika Kaczyńska, dr n. biol.

Lider przedklinicznych badań in vitro

Liderka Laboratorium w zakresie badań in vitro

Wykwalifikowana biotechnolożka i biolożka molekularna z doświadczeniem w obszarze biologii komórek nowotworowych, szlaków sygnałowych oraz mechanizmów śmierci komórek. Uczestniczka licznych warsztatów w zakresie biologii molekularnej i biologii komórki. Kierowniczka projektu obejmującego dwa granty dla młodych naukowców. Autorka i współautorka licznych publikacji, doniesień konferencyjnych oraz zgłoszeń patentowych. Laureatka nagrody InnoDoktorant, Wychowawcy dla elity, nagrody im. Jerzego Masłowskiego oraz Stypendium współfinansowanego przez Federację Rosyjską i UNESCO.

Dowiedz się więcej [+]

Marcin Mielecki, dr n. biol.

Specjalista ds. laboratorium

Biochemik, specjalista w zakresie białek i związków bioaktywnych. Wykwalifikowany badacz w zakresie biosyntezy białek rekombinowanych w prokariotycznych i eukariotycznych systemach ekspresyjnych, ich oczyszczania oraz charakterystyki strukturalnej i funkcjonalnej. Doświadczony w profilowaniu bioaktywności związków małocząsteczkowych za pomocą testów enzymatycznych i komórkowych w celu identyfikacji ich mechanizmów działania. Praktyk w zakresie klasycznej bioinformatyki strukturalnej i wnioskowania na podstawie obliczeń molekularnych. Zaangażowany w rozwój białkowych elektrochemicznych bioczujników opartych na rozpoznawaniu molekularnym w celu poszukiwania ligandów małocząsteczkowych.

Dowiedz się więcej [+]

Radosław Borowski, mgr

Specjalista ds. laboratorium

Biotechnolog z doświadczeniem w obszarze biochemii i biologii białek. Ma praktykę w zakresie ekspresji i oczyszczania białek, biologii strukturalnej oraz metod biofizycznych i bioinformatycznych. Stypendysta programu Marii Skłodowskiej-Curie dla młodych naukowców realizowanego w Instytucie Fizyki Chemicznej „Rocasolano” CSIC w Madrycie.

Dowiedz się więcej [+]

Beata Pająk, dr hab. n. med. inż.

Dyrektor naukowy

Biotechnolożka z doświadczeniem w obszarze biologii medycznej, zagadnień z zakresu onkologii, wirusologii, patofizjologii chorób neurodegeneracyjnych i fizjologii mięśni szkieletowych.

Ekspertka w zakresie tematyki szlaków sygnałowych, mechanizmów programowanej śmierci komórek, chemo- i immuno-oporności komórek nowotworowych. Kierowniczka i członkini zespołu w projektach badawczych i badawczo-rozwojowych.

Autorka i współautorka publikacji i doniesień konferencyjnych. Laureatka m.in. Stypendium habilitacyjnego L’Oreal UNESCO “Dla Kobiet i Nauki”, Stypendium tygodnika Polityka “Zostańcie z nami”, Stypendium MNiSW dla młodych i wybitnych naukowców, I Nagrody Fundacji Hasco-Lek za najlepszą rozprawę doktorską oraz wyróżnienie firmy Gedeon Richter “Z pasją ku przyszłości”.

Dowiedz się więcej [+]

Marcin Ziemniak, dr n. fiz.

Ekspert (Biochemia)

Biochemik z doświadczeniem w obszarze biologii chemicznej i strukturalnej oraz biofizyki molekularnej. Jego główne obszary zainteresowań to badania strukturalne i biochemiczne białek zaangażowanych w UPS (system ubikwityna-proteasom). Wcześniej zaangażowany w badania biochemiczne nad białkami biorącymi udział w metabolizmie mRNA oraz w syntezie analogów nukleotydów. Lider wielu grantów dla młodych naukowców (aktualnie SONATA, realizowany w ramach Narodowego Centrum Badań i Rozwoju). Główny autor i współautor publikacji w Nat Commun., Nat. Struct. Mol. Biol., RNA i innych. Laureat licznych nagród i stypendiów, m.in. stypendium “START” Fundacji Nauki Polskiej i finalista konkursu INTER (FNP), uczestnik i późniejszy opiekun w kilku konkursach iGEM.

Dowiedz się więcej [+]

Subskrybuj nasz Newsletter