CSE: WBIO
Last: 0.40
Change: 0
Vol: 5,010
European Funds
Republic of Poland
The National Centre of R&D
European Union

Produkty lecznicze w celowanej terapii nowotworów

WPD koncentruje się na rozwoju cząsteczek biologicznych i chemicznych do zastosowania w celowanej terapii glejaka mózgu i innych nowotworów centralnego układu nerwowego.

0.40
0
5,010
Last updated: 2020-08-14

O Spółce

WPD prowadzi rozwój 8 nowych kandydatów na leki, z których 4 są na etapie rozwoju klinicznego i 4 w fazie badań pre-klinicznych. Badania nad cząsteczkami prowadzone były w takich instytucjach jak Centrum Rakowe MD Anderson, Klinika Mayo oraz Uniwersytet Emory. WPD aktywnie współpracuje także z Uniwersytetem Wake Forest oraz wiodącymi klinikami i centrami akademickimi w Polsce.

 • Rak mózgu
 • Rak trzustki
 • Czerniak
 • Inne typy nowotworów
 • WPD101
 • Berubicyna
 • WP1066

Komórki nowotworowe, w tym komórki glejaka wielopostaciowego (z ang. Glioblastoma multiforme, GBM), o wysokiej oporności na dostępne terapie, charakteryzuje wysoka ekspresja receptorów błonowych IL-13RA2 oraz EphA2, nie wykrywanych na powierzchni błony komórek prawidłowych. Przełomowe podejście WPD Pharmaceuticals oparte jest na jednoczesnym zastosowaniu dwóch białek rekombinowanych: IL-13 oraz efryny 1 (Eph1), połączonych z toksynami bakteryjnymi Pseudomonas i Diphtheria.

Dowiedz się więcej

Berubicyna jest nowym przełomowym lekiem, który jako pierwszy z grupy antracyklin wykazuje zdolność pokonywania bariery krew-mózg (z ang. blood-brain-barrier, BBB), dzięki czemu może przenikać do komórek nowotworowych zlokalizowanych w mózgu. Odkrycie to może przyczynić się do rozszerzenia zastosowania antracyklin w terapii guzów mózgu, w tym glejaka wielopostaciowego (GBM).

Dowiedz się więcej

WP1066 jest przedstawicielem nowej klasy leków określanych przez WPD Pharmaceuticals jako “Modulatory transkrypcji/Immunomodulatory”. WP1066 i jego pochodne nie tylko wykazują zdolność do bezpośredniej indukcji apoptozy komórek nowotworowych, ale także stymulują aktywność układu immunologicznego, w szczególności limfocytów Tc. Unikalne właściwości leku wynikają ze zdolności hamowania przez WP1066 aktywności kinazy pSTAT3 (pSTAT3).

Dowiedz się więcej
 • WP1066
 • WP1732

WP1066 jest przedstawicielem nowej klasy leków określanych przez WPD Pharmaceuticals jako “Modulatory transkrypcji/Immunomodulatory”. WP1066 i jego pochodne nie tylko wykazują zdolność do bezpośredniej indukcji apoptozy komórek nowotworowych, ale także stymulują aktywność układu immunologicznego, w szczególności limfocytów Tc. Unikalne właściwości leku wynikają ze zdolności hamowania przez WP1066 aktywności kinazy STAT3 (pSTAT3).

Dowiedz się więcej

Przeprowadzone badania przedkliniczne wskazują również na wysoki potencjał terapeutyczny cząsteczki WP1732 - rozpuszczalnego w wodzie inhibitora pSTAT3, który wykazuje efekty biologiczne podobne do biodostępnego doustnie ale nierozpuszczalnego w wodzie WP1066. Inhibitory STAT3 są istotnym elementem opracowywanej przez WPD Pharmaceuticals efektywnej terapii przeciwnowotworowej wobec wysoce chemio-/radioopornych typów nowotworów.

Dowiedz się więcej
 • WPD103

WPD103 jest radiofarmaceutykiem, którego działanie oparte jest na selektywnym oddziaływaniu z receptorami charakterystycznymi dla komórek nowotworowych, takimi jak IL-13RA2 i EphA2, które nie są wykrywane na komórkach prawidłowych, wykazujących głównie ekspresję receptorów IL-13RA1 oraz EphA1. Przełomowym rozwiązaniem WPD Pharmaceuticals jest zastosowanie cząsteczek - rekombinowanych ligandów IL-13 i efryny 1 (Eph1) połączonych z radionuklidem, o celowanym potencjale diagnostycznym.

Dowiedz się więcej
 • WPD102
 • WP1220
 • Annamycin

Czerniak gałki ocznej (z ang. uveal melanoma, UV), jest rzadkim ale agresywnym w przebiegu typem nowotworu oka. Komórki czerniaka gałki ocznej charakteryzuje wysoka ekspresja receptorów błonowych IL-13RA2, podczas gdy komórki prawidłowe wykazują ekspresję receptora IL-13RA1. Przełomowe rozwiązanie WPD Pharmaceuticals oparte jest na zastosowaniu terapii celowanej wobec IL-13RA2 z wykorzystaniem rekombinowanego białka - ligandu IL-13, połączonego z cytotoksycznym fragmentem toksyny bakteryjnej.

Dowiedz się więcej

WP1220 jest obecnie na etapie badań klinicznych w grupie pacjentów z pierwotnym chłoniakiem skóry (z ang. cutaneous T-cell lymphoma, CTCL)

Dowiedz się więcej

Annamycyna jest obecnie w fazie I badania klinicznego prowadzonego równocześnie w Polsce i USA u pacjentów z ostrą białaczką szpikową (z ang. Acute Myeloid Leukemia, AML). Celem badania jest wyznaczenie maksymalnej tolerowanej dawki (z ang. Maximum Tolerated Dose, MTD) oraz ocena bezpieczeństwa i aktywności terapeutycznej leku. Prowadzone badania przedkliniczne efektów cytotoksycznych Annamycyny w innych wskazaniach wykazały istotne wydłużenie przeżycia w grupie zwierząt będących modelem dla potrójnie negatywnego raka piersi (z ang. Triple Negative Breast Cancer, TNBC) w stadium przerzutowania do płuc.

Dowiedz się więcej

Subskrybuj nasz Newsletter