CSE: WBIO
Last: 0.29
Change: 0
Vol: 20,500

WP1732

Technology Overview

ROZWÓJ TERAPII RAKA TRZUSTKI

WP1732 WPROWADZENIE

Przeprowadzone badania przedkliniczne wskazują na wysoki potencjał terapeutyczny cząsteczki WP1732 - rozpuszczalnego w wodzie inhibitora pSTAT3. Jego efekty biologiczne są analogiczne do biodostępnego doustnie, ale nierozpuszczalnego w wodzie WP1066. Inhibitory STAT3 są niezbędnym elementem opracowywanej przez WPD Pharmaceuticals efektywnej terapii przeciwnowotworowej wobec wysoce chemio-/radioopornych typów nowotworów. Wierzymy, że rozszerzenie grupy efektywnych inhibitorów kinazy STAT3 pozwoli na ich szerokie zastosowanie w terapii różnych typów nowotworów, w tym w leczeniu raka trzustki. Badania na modelach zwierzęcych potwierdziły, że podawany iniekcyjnie WP1732 hamuje aktywność transkrypcyjną STAT3 równie efektywnie, jak podany doustnie WP1066.

Jesteśmy przekonani, że zwiększona rozpuszczalność WP1732 pozwoli na jego wygodne podanie w postaci dożylnego zastrzyku (IV). Co ważne, badania przedkliniczne biodystrybucji WP1732 wykazały wysoką kumulację cząsteczki w trzustce. Ten efekt wskazuje na możliwość zastosowania leku w terapii raka trzustki, jednego z najbardziej agresywnych nowotworów.

WP1732 ROZWÓJ KLINICZNY

Za pośrednictwem naszego partnera rozwojowego rozpoczęliśmy planowanie i wykonywanie prac przedklinicznych koniecznych do złożenia IND dla WP1732. Zawarliśmy umowę z University of Iowa Pharmaceuticals dotyczącą opracowania formulacji dla WP1732.

FINANSOWANIE

Rozwój WP1732:

  • dotychczas pozyskano ponad 1 mln USD z projektów badawczych,
  • prowadzono badania finansowane przez MD Anderson Cancer Center,
  • w ciągu 24 miesięcy planowane jest pozyskanie kolejnych 3 mln USD na wykonanie badania klinicznego fazy I i II.

REGULACJE PRAWNE

Obecnie prowadzone są badania toksykologiczne konieczne do przygotowania dokumentacji IND. Planowany termin przedłożenia dokumentacji w agencji FDA w USA to rok 2020.

PARTNERZY, POWIĄZANIA, OŚRODKI WSPÓŁPRACUJĄCE I LICENCJE

  • Moleculin Biotech, Inc - partner rozwoju leku

WPD Pharmaceuticals posiada wyłączną licencję na terenie 30 krajów Europy i Azji, w tym w Polsce i w Rosji.

WP1732 RYNEK DOCELOWY

Szacowana wartość rynku docelowego wynosi 1 mld USD.

Subskrybuj nasz Newsletter